Search Events

ค้นหากิจกรรม
คำค้น (Keyword)
หน่วยงาน (category)
วันที่ (Date) เริ่มจาก    ถึง

มีจำนวนกิจกรรมทั้งหมด :   188
เริ่มวันที่ เวลา ชื่อกิิจกรรมที่จัด ชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
6/13/2012    โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาการ  
6/20/2012  12:30:00 PM  - 17:00 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  คณะวิทยาการ  
7/1/2012    โครงการสัมพันธ์น้องพี่วิทยาการจัดการ  คณะวิทยาการ  
7/12/2012  12:30:00 PM  - 17:00 โครงการไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาการ  
8/8/2012  8:30:00 AM  - 14:00 โครงการบริจาคโลหิตถวายองค์ราชินี  คณะวิทยาการ  
8/29/2012    โครงการกีฬาระหว่างคณะ  คณะวิทยาการ  
9/5/2012    โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและอาชญากรรมใกล้ตัว  คณะวิทยาการ  
10/22/2012    โครงการค่ายสร้างสรรค์รักษ์สิ่งแวดล้อม 2555@Environment@Camp  คณะวิทยาการ  
10/23/2012    โครงการค่ายสร้างสรรค์รักษ์สิ่งแวดล้อม 2555@Environment@Camp  คณะวิทยาการ  
10/24/2012    โครงการค่ายสร้างสรรค์รักษ์สิ่งแวดล้อม 2555@Environment@Camp  คณะวิทยาการ  


มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com
กลับหน้าหลัก