Search Events

ค้นหากิจกรรม
คำค้น (Keyword)
หน่วยงาน (category)
วันที่ (Date) เริ่มจาก    ถึง

มีจำนวนกิจกรรมทั้งหมด :   19
เริ่มวันที่ เวลา ชื่อกิิจกรรมที่จัด ชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
2/8/2013    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเภทคัดเลือกทั่วไป (รอบที่1)  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3/1/2013    สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเรียนประเภทเรียนดีความสามารถพิเศษและคัดเลือกทั่วไป รอบที่ 1  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3/8/2013    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว สำหรับผู้สมัครภาคปกติ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3/11/2013    เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป (รอบที่2)  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3/29/2013    รายงานตัว สำหรับผู้มีรายชื่อประเภทเรียนดีความสามารถพิเศษและคัดเลือกทั่วไป รอบที่1  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
4/25/2013    วันสุดท้ายของการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
5/10/2014    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัว (คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาส  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
10/18/2014    ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
10/19/2014    ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
10/20/2014    ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 


มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com
กลับหน้าหลัก